Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2016-10-14

Rapport

Rapport om kvinnor och män i högskolan

I en rapport som publicerades den 14 oktober 2016 presenterat UKÄ statistik om läget för jämställdheten inom högskola och arbetsliv. Rapporten bygger på statistik 10 år tillbaka i tiden: 2004/05 fram till 2014/15.

Astrid och Harriet

Helen Dryler

Rapporten visar att andelen kvinnor som börjar studera till civilingenjörer ökade med 8 procentenheter de senaste 10 åren.

– Men på de stora kvinnodominerade utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och förskollärare har inte någon motsvarande förändring skett, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör.

På förskollärarprogrammet var andelen män 8 procent 2014/15.

Den könssegregerade arbetsmarknaden består

Överlag studerar kvinnor och män olika ämnen, på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. Detta leder till att den könsuppdelade arbetsmarknaden består.

Inom följande ämnen dominerade kvinnorna bland nybörjarna 2014/5: juridik, samhällsvetenskap, humaniora, teologi, medicin, odontologi, vård och omsorg. Männen var i majoritet inom teknik och naturvetenskap. Bara inom det konstnärliga området var könsfördelningen jämn.

Rapporten visar på fler trender:

  • 39 procent av nybörjarna på grundnivå var män och 61 procent var kvinnor läsåret 2014/15. Kvinnorna har varit i majoritet sedan läsåret 1977/8.

  • Efter avlagd doktorsexamen är det vanligare att män blir professorer än att kvinnor blir det.

  • Könsskillnaderna beräknas öka i flera högskoleutbildade yrkesgrupper, fram till och med år 2035. De är jurister, samhällsvetare, tandläkare, arkitekter, agronomer och hortonomer. Det visar UKÄ:s prognos.
Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Helen Dryler, utredare analysavdelningen och rapportens redaktör
Tfn: 08-563 085 49
E-post:helen.dryler(at)uka.se

Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef
Tfn: 08-563 087 57
E-post: annika.ponten(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn: 08-563 086 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen