Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Kartläggning och analys av studentinflytandet

Rapporten Studentinflytandet. Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande publicerades den 2 februari 2017 och är gjord på uppdrag av regeringen. I samband med att rapporten publicerades hölls ett frukostmöte. Du kan ta del av filmen, en presentation från mötet och beställa rapporten här.

Sedan kårobligatoriets avskaffande har många studentkårer brottats med sjunkande medlemsantal och sämre ekonomi. Många är beroende av pengar från lärosätena vilket gör att de hamnar i en beroendeställning. I rapporten slår UKÄ fast att det är viktigt att noga följa utvecklingen av studentinflytande samt att det i framtiden kan det bli nödvändigt att se över systemet som helhet.

Korta fakta om studentinflytande:

  • Studenternas rätt till medbestämmande i olika organ inom lärosätena samt inflytande över utbildningen är reglerat bland annat i Högskolelagen.
  • Höstterminen 2015 var cirka 360 000 studenter svenska studenter registrerade.
  • Cirka 10 % av kårmedlemmarna deltar normalt i kårval, dvs. ca 14 000 studenter.
  • Nästan 80 % av studentkårer uppger att det är svårt att engagera tillräckligt många studentrepresentanter.
  • Män ansluter sig i högre grad än kvinnor.

Kontaktpersoner

Andrea Amft, utredare Analysavdelningen
Tfn: 08-563 086 88
E-post: Andrea.Amft(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn: 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen