Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Rättssäkerhetskonferensen 2014

Den 21 oktober 2014 höll UKÄ en konferens med fokus på aktuella frågor inom området rättssäkerhet.

Bland annat berättade Henrik Andersson, student- och doktorandombudsman på Mälardalens högskola, om lärosätets syn på studenternas klagomål som en viktig input till kvalitetssäkringen på lärosätet.

Pontus Kyrk, jurist på UKÄ, pekade på att ett högt antal disciplinärenden på en högskola snarare kan förklaras av ett gott systematiskt arbete i disciplinfrågor än att studenterna fuskar i högre utsträckning medan Stefan Ericsson, docent i forskningsetik vid Uppsala universitet, belyste behovet av ett nytt system för att hantera forskningsfusk.

Läs referatet av konferensen »

Dokumentation från konferensen

Inledning och aktuella rättssäkerhetsfrågor
Universitetskanslersämbetets chefsjurist Christian Sjöstrand
Beslut som nämndes under presentationen:

Lärosätenas klagomålsrutiner
Verksjurist Mikael Herjevik
Power Point-presentation »PDF
UKÄ:s rapport Lärosätenas klagomålsrutiner – en kartläggning »

Så hanteras klagomål vid några lärosäten
Henrik Andersson, student- och doktorandombudsman vid Mälardalens högskola
Power Point-presentation »PDF

Kave Noori, studentombud vid studentkåren på Södertörns högskola
Power Point-presentation »PDF

Rättsäkerhet – en utmaning för forskningens regelverk
Stefan Eriksson, docent i forskningsetik vid Uppsala universitet
Power Point-presentation »PDF

Ärende om plagiering av en doktorand
Högskolejurist Åsa Winkler vid Mälardalens högskola 
Power Point-presentation »PDF

UKÄ:s rapport om disciplinärenden 2013
Verksjurist Pontus Kyrk
Power Point-presentation »PDF
UKÄ:s rapport Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor »

Reflektioner kring lärosätenas arbete med disciplinfrågor
Verksjurist Marie Stern Wärn


Tre parallella seminarier

Rättssäker examination
UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand
UKÄ:s (tidigare Högskoleverkets) rapport Rättssäker examination »

Erfarenheter av Högskoleverkets tillsynsbesök under perioden 1998-2012
Verksjurist Caroline Cruz
Power Point-presentation »PDF

Intressanta beslut från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)
Huvudföredragande för ÖNH Marie Stern Wärn
Power Point-presentation »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen