Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Rättssäkerhetskonferensen 2015

Jobbar du med studenträttsliga frågor inom högskolan? Då är UKÄ:s rättssäkerhetskonferens något för dig. I år äger konferensen rum den 6 oktober på Nalen i Stockholm.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av rättssäkerhetsfrågor för studenter och doktorander och innehåller både gemensamma föreläsningar och parallella seminarier.

Under en intensiv dag kommer vi bland annat diskutera tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll samt individuella studieplaner på forskarnivå. UKÄ presenterar både aktuella fall och erfarenheter från Högskoleverkets tidigare tillsynsverksamhet. Dagen avslutas med mingel där du får möjlighet att fortsätta diskussionen med övriga deltagare.

Konferensavgiften är 1 000 kr exklusive moms. Välkommen med din anmälan via länken nedan:

Gå till anmälan »

Program

09.00 – 09:50 Kaffe med smörgås och registrering

09:50 – 10:00 Information om praktiska frågor

10:00 – 10:10 Inledning av chefsjuristen Christan Sjöstrand

10:10 – 11:45 Tre parallella seminarier

  • Tillgodoräknande
  • Anstånd och studieuppehåll
  • Individuella studieplaner på forskarnivå

Samtliga seminarier inleds med att verksjurister vid UKÄ informerar om relevanta beslut och erfarenheter från tillsynsverksamheten och relevant praxis från Överklagandenämnden för högskolan. Därefter diskuteras praktiska erfarenheter från lärosätena.

11:45 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:45 Diskrimineringslagen och tillgänglighet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) berättar om sitt arbete och diskuterar bristande tillgänglighet inom högskolesektorn. Talare meddelas senare.

13:45 – 14:30 Erfarenheter från tillsynsverksamheten
Redovisning utifrån bland annat rapporten Högskolans regler i praktiken – erfarenheter från Högskoleverkets tillsynsbesök 1998-2012.

14:30 – 15:00 Fika

15:00 – 15:30 Aktuellt från UKÄ:s tillsynsverksamhet
Information om pågående och kommande rapporter, projekt med mera.

15:30 –15:50 Kommande konferensers innehåll
Diskussion med konferensdeltagarna om vad kommande konferenser bör handla om.

15:50 – 16:00 Avslutning

16:00 – 17:00 Mingel

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen