Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och kommer att behandlas under 2017. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Försvarshögskolan

Magister- och masterexamen i försvar, krishantering och säkerhet. Även forskarnivå.

Nils Olsson

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen 7-9 och gymnasieskolan, arabiska som modersmål

Loulou von Ravensberg

Lunds universitet

Ämneslärarexamen 7-9 och gymnasieskolan, religionskunskap

Loulou von Ravensberg

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen 7-9 och gymnasieskolan, matematik

Loulou von Ravensberg

Södertörns högskola

Utbildningsvetenskapliga studier, forskarnivå

Susanna Lindenskoug

Brunnsviks folkhögskola

Konstnärlig högskoleexamen i musik

Jana Hejzlar

Brunnsviks folkhögskola

Konstnärlig kandidatexamen i musik

Jana Hejzlar

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, religionskunskap

Astrid Tronarp

Karlstad universitet

Speciallärarexamen

Lee Gleichmann Linnarsson

Karlstad universitet

Specialpedagogexamen

Lee Gleichmann Linnarsson