Ansök här

Här ansöker statliga lärosäten om examenstillstånd.

När ansökan är registrerad vid UKÄ får lärosätet ett mejl med information om hur underlagen för ansökan laddas upp i UKÄ Direkt, som är vårt webbaserade ärendehanteringssystem.
Ange huvudområde (t.ex. kemi), område (t.ex. pedagogiskt arbete), eller yrkesexamen (t.ex. juristexamen)

Ange ev. inriktning för yrkesexamen


Anmälan blir offentlig

UKÄ är en statlig myndighet. Det innebär att en anmälan som du skickar till oss blir en offentlig handling som vem som helst kan begära att få del av. Det enda undantaget är om ärendet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket är mycket ovanligt.

Offentlighets- och sekretesslagen