Pilotgranskning 2017

Metoden för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete testas just nu i en pilotstudie.

Dessa lärosäten ingår och ska genomgå en komplett granskning:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Urvalet har gjorts utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning. De lärosäten som får godkänt i pilotstudien kommer inte att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Däremot kommer ett lärosäte som inte får godkänt att ingå i de ordinarie granskningarna.

Granskningen klar hösten 2017

Under senhösten 2017 fattar UKÄ beslut om omdömen för de fyra lärosätena. När pilotstudien har avslutats kommer metoden att justeras vid behov.

Vägledning för lärosäten och bedömare

Ta del av UKÄ:s vägledning som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Till vägledningen för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Mall för självvärdering

Lärosätet ska skriva en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Mall för självvärdering: Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete