Hållbar utveckling

Lärosätenas arbete med hållbar utveckling utvärderas för första gången under 2017.

I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur samtliga lärosäten arbetar med detta.

Samtliga lärosäten omfattas av utvärderingen. Vi har begränsat utvärderingen till hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Forskning ingår inte. Under hösten 2017 ska utvärderingen vara klar.

Vägledning

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna:

Läs mer om vägledningen för tematisk utvärdering av hållbar utveckling

Mall för lärosätets självvärdering

Lärosätet ska beskriva, analysera och värdera med konkreta exempel hur de på ett systematiskt sätt arbetar med och följer upp hållbar utveckling inom sina utbildningar.

Mall för självvärdering

Sista datum för inlämning av självvärdering var tisdagen den 7 mars 2017.

Se upptaktsmötet i efterhand

Den 13 december 2016 bjöd vi in landets lärosäten till upptaktsmöte inför utvärderingen. Du som inte kunde vara med kan ta del av webbsändningen i efterhand.

Webbsändning av upptaktsmöte om utvärdering av hållbar utveckling

Vanliga frågor och svar

Se en sammanställning av frågor och svar om den tematiska utvärderingen av hållbar utveckling.

Sammanställning av frågor och svar