Resultat från granskningarna

Här publicerar vi resultaten från UKÄ:s granskningar av kvaliteten i högre utbildning.

Alla beslut och omdömen från våra granskningar blir offentliga och publiceras på vår webbplats. Vi jobbar just nu med att utveckla en ny webbtjänst för att presentera resultaten på ett lättillgängligt sätt.

Resultat från tidigare utvärderingar

UKÄ utvärderade kvaliteten på drygt 2 000 utbildningar 2011-2015. Utbildningarna fick ett omdöme på en tregradig skala. Resultaten från dessa utvärderingar finns samlade i databasen Resultatsök.