Bedömarutbildning

Innan en granskning startar håller UKÄ en utbildning för de externa bedömarna.

Vi anordnar regelbundet bedömarutbildningar i hur kvalitetssäkringssystemet och det svenska högskolesystemet fungerar. Bedömarna får också lära sig att hantera det elektroniska ärendehanteringssystemet i Bedömarvyn. UKÄ bjuder in de anlitade bedömarna till dessa utbildningar.

Bedömarhandbok

En bedömarhandbok håller på att tas fram och kommer att publiceras i mitten av maj 2018.