Manual för Skypemöten

Många av bedömargruppernas intervjuer med universiteten och högskolorna under en granskning görs via Skype.

Här finns en manual för hur det fungerar att delta på ett Skypemöte. Se också tips på bra utrustning.