Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut


Nyhet

Kunskapskontroller i individuell handlingsplan ska inte blandas ihop med vanlig examination

Universitetskanslersämbetet riktar kritik mot Karolinska institutet, KI, för hanteringen av ett ärende. Ärendet rör en student som går en kompletterande utbildning för tandläkare.

Studenten fick avbryta den kliniska färdighetsträningen och KI upprättade en individuell handlingsplan för studenten. UKÄ anser bland annat att KI inte skilt på de kunskapskontroller som ingått i den individuella handlingsplanen och de ordinarie examinationer som ingår i utbildningen. Det har skapat osäkerhet om vad som gällt för studentens fortsatta studier på utbildningen.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen