Framtidens vårdkompetens – nationell konferens

15
juni

Tid: 15 juni kl 10-16 (registrering med frukostsmörgås från kl 9.15)

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Välkommen till Framtidens vårdkompetens 15 juni 2017 – en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården

Logotyp Framtidens vårdkompetens
  • Hur kan samverkansarenor mellan aktörer som ansvarar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården utvecklas?
  • Hur kan tillgången på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom vården bli bättre?

De två frågorna ska Socialstyrelsen och UKÄ besvara i ett gemensamt regeringsuppdrag. För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de aktörer som är berörda bjuder vi nu in dig som är företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården till en nationell startkonferens.

Syftet med konferensen är att vi tillsammans ska skapa oss en bild av vad som redan görs på området och visa på goda exempel. Vi ser också fram emot att få dina synpunkter och förslag på det pågående och fortsatta arbetet med uppdraget.

På programmet:

  • Uppdragsgivarna på Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet berättar om bakgrunden till uppdraget och vilka förhoppningar man har på resultaten.
  • Kort information om uppdraget och hur myndigheterna tar sig an det. Redovisning av kartläggning över befintliga samverkansarenor samt statistik och prognoser på området.
  • Röster från landsting, kommun, högskolor, vårdföretagare och övriga arbetsmarknadsaktörer. Hur upplever de att samverkan mellan de involverade aktörerna fungerar? Vilka utmaningar och goda exempel finns?
  • Rundabords-diskussioner med Mentimeterfrågor.
  • Paneldiskussion: Hur kan samverkan utvecklas?

Anmälan

Anmäl dig gärna i god tid, antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här

Länken går att använda fler gånger om du även vill anmäla en kollega.

Observera att vi förbehåller oss rätten att endast välkomna ett par personer per organisation/arbetsplats. Detta för att ge så många aktörer som möjligt chans att delta.

Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. För att inte låta platser vara outnyttjade är vi tacksamma om den som eventuellt får förhinder att delta så fort som möjligt meddelar detta till arrangören. Det går dock bra att låta en kollega överta din bokning.

Kontakt och mer information

Läs mer om regeringsuppdraget Framtidens vårdkompetens

För frågor om konferensens innehåll

info@framtidensvardkompetens.se

För praktiska frågor kring konferensen, din anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

OBS! Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan till andra i ditt nätverk som kan ha intresse för frågorna.