Framtidens vårdkompetens – nationell konferens

15
juni

Tid: 15 juni kl 10-16 (registrering med frukostsmörgås från kl 9.15)

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Välkommen till Framtidens vårdkompetens 15 juni 2017 – en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården

Logotyp Framtidens vårdkompetens

Hur kan samverkansarenor mellan aktörer som ansvarar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården utvecklas? Hur kan tillgången på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom vården bli bättre?

De två frågorna ska Socialstyrelsen och UKÄ besvara i ett gemensamt regeringsuppdrag. För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de aktörer som är berörda bjuder vi nu in dig som är företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården till en nationell startkonferens. Se program för konferensen nedan.

Moderator för konferensen är Gabriella Ahlström.

Anmälan

Anmäl dig i god tid, antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här

Länken går att använda fler gånger om du även vill anmäla en kollega.

Observera att vi förbehåller oss rätten att endast välkomna ett par personer per organisation/arbetsplats. Detta för att ge så många aktörer som möjligt chans att delta.

Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. För att inte låta platser vara outnyttjade är vi tacksamma om den som eventuellt får förhinder att delta så fort som möjligt meddelar detta till arrangören. Det går dock bra att låta en kollega överta din bokning.

Kontakt och mer information

Läs mer om regeringsuppdraget Framtidens vårdkompetens

För frågor om konferensens innehåll

info@framtidensvardkompetens.se

För praktiska frågor kring konferensen, din anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Program

Registrering och smörgås från 9.15

10.00–10.10 Välkommen

Annika Pontén, tf myndighetschef på UKÄ, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, hälsar välkomna till dagens konferens som ägnas åt det regeringsuppdrag myndigheterna har gemensamt. Dagens moderator Gabriella Ahlström introducerar sig och berättar om konferensens upplägg samt ger praktisk information.

10.10–10.30 Varför behövs regeringsuppdraget?

Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, berättar om bakgrunden till uppdraget och vilka förhoppningar man har på resultaten.

10.30–10.45 Så tar vi oss an uppdraget!

Annika Pontén, tf myndighetschef på UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om hur myndigheterna tar sig an regeringsuppdraget och vad som framkommit hittills.

10.45–11.15 Hälso- och sjukvården igår, idag och imorgon – vad har vi att förhålla oss till?

Mats Olsson, Director Health & Healthcare på Kairos Future bjuder på ett inspirerande och tankeväckande föredrag om hur hälso- och sjukvården och vårdutbildningarna ser ut i dag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

11.15–11.30 Bensträckare (fruktkorgar och vatten)

11.30–11.50 Att överbygga glappet mellan utbildning och yrkesliv

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet, berättar om betydelsen av hög kvalitet inom verksamhetsförlagd utbildning inför studenters kommande arbete inom hälso- och sjukvården.

11.50–12.15 Utblick Norge: Nationella professionsråd för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området

Tor Rynning-Torp, Senior Adviser vid det norska Universitets- og høgskolerådet berättar om Norges 14 nationella professionsråd för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området. Syftet med råden är att stärka högre utbildning, forskning, utveckling och innovation inom deras akademiska område/yrkesområde.

12.15–13.15 Lunch i Strindbergsalongen

13.15–14.15 Vad kännetecknar en lyckad samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården? Röster från berörda aktörer

Representanter från landsting, kommun, vårdföretag och lärosäten berättar om hur de arbetar med kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet; Maria Åkesson, personaldirektör, Region Örebro län och Ylva Sundkvist, kommunchef, Piteå kommun. Fler namn tillkommer.

14.15­–14.30 Specialistsjuksköterskor: Flödet från sökande till etablering – en statistikpilot

Inom regeringsuppdraget har vi genomfört en statistikpilot på yrkesgruppen specialistsjuksköterskor för att kunna följa flödet från att de ansöker till att de etablerat sig på arbetsmarknaden. Modellen skulle kunna användas även för andra yrkeskategorier och utgöra bättre underlag i planeringsarbetet. UKÄ och Socialstyrelsen.

14.30–15.00 Eftermiddagsfika i Strindbergsalongen

15.00–15.45 Paneldiskussion: Hur kan samverkan utvecklas?

Lars Haikola tidigare universitetskansler: Ami Hommel, ordförande, Sveriges sjuksköterskeförening; Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna; Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL samt representanter från kommun och landsting analyserar och reagerar på dagens diskussioner.

15.45–16.00 Summering och vägen framåt

Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen berättar om vad de tar med sig från dagen och hur myndigheterna går vidare med regeringsuppdraget.

Deltagarnas åsikter och erfarenheter är viktiga för oss. Därför kommer vi att ge stort utrymme för synpunkter och frågor, både via publikmikrofon och Mentimeterfrågor.

Anmäl dig här


OBS! Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan till andra i ditt nätverk som kan ha intresse för frågorna.