Mänskliga rättigheter i högre utbildning

19
september

Tid: 19-20 september

Plats: Karolinska institutet, Solna

Att värna mänskliga rättigheter och skydda utsatta grupper är ett viktigt samhällsåtagande. Hur kan högskoleutbildningar utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs? Välkommen till en konferens om mänskliga rättigheter i högre utbildning.

Du kan anmäla dig till båda eller en av dagarna

Den första konferensdagen vänder sig till lärare, forskare och studenter. Dag två har ett innehåll som, utöver dessa grupper, också är intressant för yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer samt för frivilligföreningar, yrkesförbund och arbetsmarknadens parter.

Ny rapport om hur högskolor kan arbeta

UKÄ och Karolinska institutet (KI) har undersökt hur högskolor kan arbeta med examensmålen om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våld mot barn. Vår rapport kommer att diskuteras under konferensen. Du som deltagare kommer att åka hem med konkreta verktyg för undervisning om hur man hanterar situationer där det finns misstanke om våld.

Programmet

  • 19 september kl 9-16.45: Improvisationsteater, panelsamtal med lärosätesrepresentanter och studenter, diskussioner i smågrupper, presentationer
  • 20 september kl 9-12.20: Improvisationsteater, presentation av rapporten A gender perspective on human rights, samtal om goda exempel, diskussioner i mindre grupper, internationell panel.

Ladda ned hela programmet

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 16 juni. Antalet platser är begränsat. Konferensen pågår under två dagar och du kan anmäla dig till båda eller en av dagarna

Anmäl dig här

Konferensen är kostnadsfri men om du anmält dig och inte kommer, debiteras en administrativ avgift på 1 000 kr.

Rapporten A gender perspective on human rights har skrivits inom projektet Modernity, Education and Human Rights (MEHR) som finansieras av Erasmus+ och är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal. Projektet syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.