Dialogmöte: kvalitets­säkrings­systemet

17
januari

Tid: 17 januari 2018 kl. 10-16

Plats: Stockholm

Nya vägledningar efter erfarenheter från två pilotutvärderingar

UKÄ bjuder in alla lärosäten och UKÄ:s referensgrupper med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF respektive för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till ett dialogmöte.

Utifrån erfarenheter från de pilotutvärderingar som genomförts under 2017 föreslår UKÄ vissa revideringar i metoden och vägledningarna. Dialogmötet syftar till att få in synpunkter på dessa förslag.

Se programmet

 

Följ mötet på webben

Dialogmötet sänds direkt på denna webbsida. Sändningen kommer också att kunna ses i efterhand.