Nordisk konferens

Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

13
juni

Tid: 13 juni

Plats: Stockholm, Münchenbryggeriet

På uppdrag av regeringen arrangerar Universitetskanslersämbetet den nordiska konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region.

Hur kan digitaliseringen hjälpa oss möta dessa utmaningar och vilka krav ställer digitaliseringen på oss? Hur kan vi lära av varandra i Norden när det gäller kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning? Hur gör vi högre utbildning tillgänglig för flera och under hela livet? Konferensen kommer även lyfta jämställdhetsfrågan kopplat till högre utbildning.

Konferensen är ett tillfälle för kunskapsinhämtning och att mötas kring frågor om framtidsutmaningar som de nordiska länderna står inför.

Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hålls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Konferensen kommer att hållas på engelska. För att ge deltagarna ytterligare möjlighet att träffas och nätverka anordnar UKÄ en middag dagen innan konferensen. Middagen kommer att hållas på Nobel Center c/o, preliminär tid från 18.00. Anmälan till middagen kan göras i samma formulär som till konferensen. Platserna till middagen är dock begränsade.

Anmäl dig till konferensen här: https://www.delegia.com/conferencejune13

Preliminärt program

Konferensen modereras av Niklas Ekdal och Lisa Kirsebom

08:30-09:00 Frukost

09:00-10.15
Professor Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, UKÄ inleder
Helen Hellmark Knutsson, Sveriges minister för forskning och högre utbildning
Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning.

10:15-10:45 Paus

10:45-11:45
”The Challenges with Implementing National Policies within Higher Education”
Nordisk studentpanel

11:45-12:45 Lunch

12:45-14:15 Parallella temasessioner

Session 1: Linking Research and Higher Education
Panelsamtal:
Fil. dr Åsne Kalland Aarstad, senior rådgivare, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen, NOKUT, ”Joint Evaluations of Research and Education in Norwegian Social Sciences: Evaluation Model and Preliminary Results”
Fil. dr Sigurður Óli Sigurðsson, Manager of the Quality Board for Higher Education in Iceland at the Islandic Centre for Research, RÀNNIS, ”Quality Management of Research: On the 2nd Revision of the Islandic QEF”

Panelsamtal:
Karin Järplid-Linde, avdelningschef för utvärderingsavdelningen, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
Fil. dr Stephan Hamberg, enhetschef, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen, NOKUT
Professor Ulf Ellervik, Lunds universitet
Carl Jacobsson, Senior rådgivare, Vetenskapsrådet

Session 2: Challenges and Opportunities of Digitalisation
Inledning:
Professor Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Fil. dr Riitta Rissanen, rektor Lapland University of Applied Sciences, ”Current Priorities in Finnish Higher Education: Building for the Future”

Panelsamtal:
Gard Titlestad, generalsekreterare, International Council for Open and Distance Learning
Professor Per Michael Johansen, rektor Aalborg Universitet
Professor Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

14:15-14:45 Paus

14:45-16.00
Fil. dr Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Sexual Harassment in Academia: Conclusions and Recommendations from an International Research Review”

Slutkommentarer och summering av dagen
Medverkande:
Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning
Karin Röding, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet, UHR
Professor Per Michael Johansen, rektor Aalborg Universitet
Professor Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårers ordförande