Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Lediga tjänster

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) säkrar Sverige som kunskapssamhälle. Vi ska vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, ansvarar för högskolestatistiken, granskar hur effektivt universiteten och högskolorna utnyttjar sina resurser och vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet.

Vi erbjuder en öppen och attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering, ge lika möjligheter för alla och ha en jämn könsfördelning.

Vi är en kunskapsorienterad organisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar samhällsvetare, humanister, jurister, kommunikatörer och flera andra yrkesgrupper.

När vi söker nya medarbetare kan du läsa om de aktuella tjänsterna här. Välkommen med din ansökan!

Tillsatta tjänster

Universitetskanslersämbetet publicerar här de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster. Meddelandet ligger kvar under tre veckor från den dag då beslut fattades.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.


Befattning

Jolinn Andersson Engblom, jurist

Tillsatt

2017-01-09

Beslutsdatum

 2016-12-23

 


Befattning

Alexander Curling, jurist

Tillsatt

2017-01-09

Beslutsdatum

 2016-12-23

 


Befattning

Nils Penton, jurist

Tillsatt

2017-02-06

Beslutsdatum

 2016-12-23

 

Överklaga anställningsbeslut

Om du anser att Universitetskanslersämbetet har gjort ett felaktigt anställningsbeslut kan du överklaga det (enligt förvaltningslagen 1986:223).

Överklaga skriftligen

Den som vill överklaga Universitetskanslersämbetet anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Adress

Överklagandet ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till
Universitetskanslersämbetet, Box 7703, 103 95 STOCKHOLM.

Ange vad du vill överklaga

Ange vilket beslut det är du vill överklaga och vilken ändring i beslutet du begär. Överklagandet ska ha kommit in till Universitetskanslersämbetet inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen sattes upp på UKÄ:s anslagstavla.

Handläggs av Statens överklagandenämnd

När vi har fått din överklagan handläggs den av Statens överklagandenämnd.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen