Tillsatta tjänster

Här publicerar UKÄ de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster.

Informationen om vilken sökande som fått en tjänst är publicerad på denna sida under tre veckor från den dag då beslutet om anställning fattades.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.

Tillsatta tjänster

Befattning

Tillsatt med

Tillsatt – datum

Beslutsdatum

Jurist

Jolinn Andersson Engblom

2017-01-09

2016-12-23

Jurist

Alexander Curling

2017-01-09

2016-12-23

Jurist

Nils Penton

2017-02-06

2016-12-23