Tillsatta tjänster

Här publicerar UKÄ de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster.

Informationen om vilken sökande som fått en tjänst är publicerad på denna sida under tre veckor från den dag då beslutet om anställning fattades.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.

Tillsatta tjänster

Befattning

Tillsatt med

Beslutsdatum

Receptionist och administratör

Malin Belin

2017-06-27

Utredare

Charlotte Samuelsson

2017-07-05

Utredare

Tomas Gustavsson

2017-07-05

Utredare

Anna Bengtsson

2017-07-05

Utredare

Per Helldahl

2017-07-05

Utredare

Josefin Bäckström

2017-07-14

Utredare

Elisabeth Mannerfeldt

2017-07-14

Utredare

Maria Nyman

2017-07-14

Utredare

Anna Rudebeck

2017-07-14

 

 

Om det inte finns någon information i tabellen på denna sida betyder det att UKÄ inte fattat några beslut om anställningar under de senaste tre veckorna.