Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Pressbilder

Här kan du ladda ner bilder på UKÄ:s chef och avdelningscheferna. Du hittar också vår logotyp i olika format.

E-postadress till kontaktpersonerna skrivs enligt fornamn.efternamn(at)uka.se.

Bilderna får publiceras utan kostnad i samband med redaktionell text, bild eller film om Universitetskanslersämbetet och vår verksamhet. Bilderna får endast användas i journalistiskt syfte och fotografens namn ska anges.

Reproduktion i reklam, marknadsföring eller andra kommersiella sammanhang är inte tillåten, inte heller privat publicering. Bilderna får inte genomgå datamanipulation eller annan förvrängning.

Gör så här för att ladda ner bilder:

  • Högerklicka på länken "Ladda ner bilden".
  • Välj "Spara mål som" (Explorer) eller "Spara länk som" (Mozilla). Du får då upp en dialogruta.
  • Välj var du vill spara bilden, till exempel Skrivbord.

Alla bilder är i RGB och 300 dpi.

Bilder på chefer

Vikarierande myndighetschef för UKÄ: Annika Pontén

Annika Pontén

Annika Pontén
Tfn: 08-563 087 57

Ladda ner bilden (3,5 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 2300x2900 px
Foto: Denny Lorentzen

Carin Callerholm

Annika Pontén
Tfn: 08-563 087 57

Ladda ner bilden (1,3 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 1500x1840 px
Foto: Denny Lorentzen

Avdelningschefer och biträdande chefer

Carolina Johansson

Carolina Johansson
Biträdande chef avdelningen för verksamhetsstöd
Tfn: 08-563 085 54

Ladda ner bilden (1,2 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat:2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Christian Sjöstrand

Christian Sjöstrand
Chef för juridiska avdelningen
Tfn: 08-563 087 31

Ladda ner bilden (1,1 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Mikael Herjevik

Mikael Herjevik
Biträdande chef för juridiska avdelningen
Tfn: 08-563 087 27 

Ladda ner bilden (0,8 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 2200x2000 px
Foto: Karin Wrete

Annika Pontén

Annika Pontén
Chef för analysavdelningen
Tfn: 08-563 087 57

Ladda ner bilden (3,5 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 2300x2900 px
Foto: Denny Lorentzen

Carin Callerholm

Carin Callerholm
Biträdande chef för analysavdelningen
Tfn: 08-563 085 13

Ladda ner bilden (1,1 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat: 2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Karin Järplid Linde

Karin Järplid Linde
Chef för utvärderings-avdelningen
Tfn: 08-563 087 86

Ladda ner bilden (2 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat:2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Viveka Persson

Viveka Persson
Enhetschef för utvärderings-avdelningen
Tfn: 08-563 086 58

Ladda ner bilden (1 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat:2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Agneta Rolfer

Agneta Rolfer
Chef för kommunikations- avdelningen
Tfn: 08-563 086 42
Mobiltfn: 073-662 86 42

Ladda ner bilden (1,3 MB) »öppnas i nytt fönster
Bildformat:2000x3000 px
Foto: Melker Dahlstrand

Universitetskanslersämbetets logotyp

Symbolen i logotypen visar på ämbetets tre huvudsakliga uppgifter: tillsyn, kvalitetssäkring samt statistik och uppföljning av högre utbildning, men symboliserar även kunskap, integritet och rättssäkerhet.

EPS-format för tryck

Vektorbaserad grafik, vilket möjliggör förstoring utan begränsning.
Färgrymden är CMYK. Används vid tryck.

Ladda ner logotypen i eps-format »öppnas i nytt fönster

JPG-format för webb

Pixelbaserad grafik, vilket inte möjliggör förstoring. Färgrymden är sRGB.
Används för skärm. Upplösningen är 300 dpi. För logotyp i 72 dpi, högerklicka på logotypen i sidhuvudet.

Ladda ner logotypen i jpg-format »öppnas i nytt fönster

Hantering av logotypen

Det är inte tillåtet att skapa egna versioner av logotypen och den får aldrig förvrängas. Minsta tillåtna bredd är 45 mm. Dels för att avsändaren ska vara tydlig, men även för att symbol och text inte blir för litet.

Frizon

Illustration av frizonen runt logotypen

Bokstaven U i logotypen visar på den frizon (luft) som logotypen ska ha runtom sig. Detta för att synas klart och tydligt och inte konkurrera med annan grafik, text eller bild.

Engelsk version

Används i internationella sammanhang och när merparten av målgruppen inte är svensktalande.

Engelsk logga i eps »öppnas i nytt fönster
Engelsk logga i jpg »öppnas i nytt fönster

Andra varianter

För svartvit/negativ logotyp, kontakta kommunikationssekretariatet på registrator(at)uka.se.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen