Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Den här rapporten beskriver det nya nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som startar i januari 2017. UKÄ har haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt system.

Det nya kvalitetssäkringssystemet består av fyra olika typer av granskningar:

  • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • utbildningsutvärderingar
  • tematiska utvärderingar
  • examenstillståndsprövningar

Metoden testas i piloter

Den nya modellen för UKÄ:s granskningar kommer att testas genom ett antal pilotstudier med start under hösten 2016. De ordinare granskningarna startar i januari 2017.

Sexårscykel

Granskningarna kommer att pågå mellan 2017 och 2022. Under den perioden kommer till exempel samtliga universitets och högkolors egna interna kvalitessäkringsarbete att granskas. Vi kommer också att granska ett urval utbildningar, framför allt de som leder till legitimation.