Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning – pilotstudie

Under 2017 testar UKÄ en ny metod för juridisk tillsyn. Tre högskolor deltar i pilotstudien. I vägledningen finns det information om vilket underlag som lärosätena ska skicka in till oss. 

UKÄ:s juridiska tillsyn ändrar inriktning och fokus kommer framöver att ligga på de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Den nya metoden kallas lärosätestillsyn. Resultatet kan sedan utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Granskningsområden

Granskningen utgår från sex områden:

  • antagning av studenter
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildningsplaner
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål

Vägledningen beskriver de olika granskningsområdena. Där finns också information om hur granskningen går till och vilket underlag universiteten och högskolorna ska skicka in till UKÄ.

Pilotstudien är klar i november 2017. Därefter kommer metoden att utvärderas och vid behov justeras.