Insynsråd

Insynsrådet fungerar som rådgivande grupp till UKÄ:s generaldirektör.

Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna.

Ledamöter i UKÄ:s insynsråd

  • Rektor Sigbritt Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
  • Generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Universitetsdirektör Caroline Sjöberg, Umeå universitet
  • VD Anna-Karin Hatt, Almega
  • Förre rektorn Jens Oddershede (Syddansk Universitet i Danmark)
  • Studentrepresentant Johan Alvfors, Codesign
  • Doktorand Karin Boson, Göteborgs universitet/SFS
  • Tillförordnad myndighetschef och ordförande Annika Pontén, UKÄ

Mötesanteckningar från insynsrådet

21 november 2016

27 september 2016

27 maj 2016

21 mars 2016

12 november 2015

11 september 2015

6 maj 2015

20 februari 2015

14 november 2014

12 maj 2014

26 februari 2014

13 november 2013

15 maj 2013

27 februari 2013