Examinerade

Här finns samlad information om examinerade i högskolan.

I diagrammet nedan visas studenter som tagit examen på grundnivå eller avancerad nivå (examinerade studenter) respektive studenter som tagit examen på forskarnivå (examinerade doktorander). Diagrammet omfattar de senaste fem åren. Du kan välja att se siffror för Sverige totalt eller fördelat på lärosäte. Du kan också välja att se siffrorna fördelade på kvinnor och män.

För närvarande visas fel uppgifter i diagrammet/tabellen nedan (antalet doktorander och doktorandnybörjare istället för examinerade). Felsökning pågår.
Kontakta UKÄ om du önskar ta del av de korrekta uppgifterna i excel-format.

 
 
 
Doktorander