Sökande

Här finns samlad information om sökande till högskolan.

I diagram och tabeller nedan visas nya sökande för höst- och vårtermin för de senaste fem åren. Antingen kan du se totalsiffran eller uppdelad på kvinnor och män. Du kan också se siffran för varje universitet och högskola.

 
 
 
Nya sökande   

Statistiken omfattar sökande via Universitet- och högskolerådets (UHR) samordnade antagning till högskoleutbildning. En viss del av ansökningarna till högskoleutbildning sker utanför UHR:s system och därför ingår inte uppgifter från dessa utbildningar/lärosäten i statistiken som presenteras här.

Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Nya sökande

Sökande till högskolan som inte tidigare varit registrerade i högre utbildning.