Information om statistiken

Här hittar du ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som UKÄ använder i statistiken.

Ämneslistor och huvudområden

Om statistiken

Mått och metoder

Kvalitetsdeklarationer

För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram. Från och med 2017 redovisar vi denna dokumentation i form av kvalitetsdeklarationer: