Tekniska mallen

Här kan du hämta den tekniska mallen för uppgifter om uppdragsutbildning.

Den tekniska mallen hanteras av SCB på UKÄ:s uppdrag. Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2016 är desamma för alla lärosäten.

SCB kommer att skicka ut tomma mallar som är anpassade till respektive lärosäte senast den 20 januari 2017. Fyll i uppgifterna för 2016 och skicka mallen till SCB senast den 24 februari 2017.

Här kan du se hur mallen ser ut:

Hämta den tekniska mallen

Kontaktperson på SCB: Lisa Sundling, tfn 019-17 67 22, lisa.sundling@scb.se

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning:

Informationsbrev till lärosätena