Statistikdatabas

Här kan du söka statistik om den svenska högskolan.

Du kan söka fram specifik och detaljerad statistik om till exempel:

  • hur många sökande olika utbildningar har
  • hur många registrerade studenter som finns på olika utbildningar
  • hur många som tar examen från olika utbildningar
  • uppgifter om lärosätenas ekonomi och personal

Till statistikdatabasen

Statistikdatabasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter. Det finns uppgifter på riksnivå och även för varje universitet och högskola.