Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Statistik, analys och uppföljning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för granskning av effektivitet, uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom högskolesektorn. Myndigheten är ansvarig för officiell statistik om högskoleväsendet.

Högskolan i siffror

I Högskolan i siffror får du en snabb överblick av den senaste statistiken för sökande, studenter, doktorander, examinerade samt personal och ekonomi.

Till Högskolan i siffror »

Vill du fördjupa dig i högskolestatistiken så välj istället vår statistikdatabas om högskolan. Den omfattar en stor mängd uppgifter om verksamheten vid svenska universitet och högskolor.

Till statistikdatabasen »

Statistiken presenteras också årligen i en årsrapport om universitet och högskolor. Vi publicerar även analyser utifrån det material som samlas in och ett antal statistiska meddelanden (SM) om högskolesektorn publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av UKÄ.

Universitetskanslersämbetet har även i uppdrag att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor.

Till analyser och fakta om effektivitet »

Sveriges officiella statistik

Universitetskanslersämbetet är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom högskoleväsendet. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen:

Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Se publiceringsplan för UKÄ:s officiella statistik »

Information om statistiken

UKÄ:s sekretesspolicy – ämbetets anvisningar för sekretess avseende statistik »PDF

Övertäckning i statistiken för läsåren 2006/07-2011/12 »

Begrepp och definitioner i statistiken »

Efterrapporteringar i Ladok – konsekvenser för den officiella statistiken om registrerade »PDF

Beskrivning av statistik om sökande och antagna »PDF

Genomströmning i högskolan – det gamla och det nya måttet på prestationsgrad »

Beskrivning av etableringsmåttet. UKÄ:s statistiska metod för att undersöka etableringen på arbetsmarknaden för högskolestudenter »PDF

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Om Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra analyser och rapporter


I statistiska analyser som är publicerade före 2013-10-31 är uppgifter om nybörjare, registrerade och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07–2011/12 något överskattade. Det beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.

SCB har sammanställt en rapport där de närmare beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen.

SCB:s rapport »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen