Universitetskanslersämbetet logotyp

Regional rekrytering

Via nedanstående två kartor kan du söka uppgifter om Högskolans nybörjare respektive Länets nybörjare.

Högskolans nybörjare »
Här hittar du uppgifter om från vilket län/kommun en högskolas nybörjarstudenter kommer från och hur stora marknadsandelar en högskola har i olika län.

Länets nybörjare »
Här hittar du uppgifter om vilka högskolor länets/kommunens nybörjare börjar studera vid.

Så söker du

  1. Välj Högskolans nybörjare eller Länets/kommunens nybörjare.
  2. Därefter gör du ditt urval beroende på vilka alternativ som finns: typ av studenter samt högskola eller län, via kartan eller i listan.
  3. Klickar du på länet i resultatet visas uppgifter från länets kommuner.

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Högskolans nybörjare

Högskolenybörjare som aldrig tidigare bedrivit högskolestudier.
Nybörjare på högskola. Studenterna kan tidigare ha studerat vid annat lärosäte.
Högskolans marknadsandelar i olika län.
Välj en högskola i listan eller via kartan: 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - högskolans nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.

Med nybörjare avses här dels studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier, dels studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning vid ett visst universitet eller en viss högskola (nybörjare på högskola) dvs. studenterna kan tidigare ha studerat vid annat lärosäte. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisas två olika procenttal, dels vilken andel av nybörjarna vid lärosätet som kommer från ett visst län eller en viss kommun, dels vilken andel av alla som började studera vid universitet eller högskola från ett visst län eller en viss kommun som börjat vid det valda lärosätet. Här kallar vi denna senare uppgift för lärosätets marknadsandel i kommunen eller länet.

Uppgifter finns fr.o.m. höstterminen 1993.

Marknadsandel

Med marknadsandel avses hur stor andel av alla högskolenybörjare från ett visst län eller en viss kommun som börjat vid det valda lärosätet. Vi kallar denna uppgift för lärosätets marknadsandel i kommunen eller länet.

Okänt

Uppgift saknas om regional härkomst, dvs län och kommun är okänt och i många fall handlar det om inresande studenter.

 

Länets nybörjare

Välj ett län i listan eller via kartan: 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.

 

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen