Universitetskanslersämbetet logotyp

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här kan du ta del av statistik om studier på grundnivå och på avancerad nivå, till exempel statistik om ämnen, utbildningsområden och yrkesprogram. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte, kön och ålder.

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se. Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval".
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur de ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Sökande

Behöriga sökande som anmält sig till en eller flera kurser eller program.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Nybörjare

Student som för första gången är registrerad i en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Registrerade

Studenter som är förstagångsregistrerade på ett visst kurstillfälle samt de som är fortsättningsregistrerade på kurs som löper över flera terminer.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Helårsstudenter (Hst)

Studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poängtal angivet i högskolepoäng dividerat med 60.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Helårsprestationer (Hpr)

Godkända högskolepoäng på kurs/delkurs dividerat med 60.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Examina

Antal examina som utfärdats.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Internationell studentmobilitet

Antal in- och utresande studenter.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Äldre uppgifter och tidsserier

Uppgifter från avbrutna tidsserier och tidigare fördelningar av variabler.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen