Webbanmälan av ett tillsynsärende

Anmälan blir offentlig

UKÄ är en statlig myndighet. Det innebär att en anmälan som du skickar till oss med e-post, vanlig post eller fax blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få del av om inte handlingarna bedöms vara hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagen.se

Information om personuppgiftslagen

De uppgifter du lämnar kommer att registreras och databehandlas hos UKÄ. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter som rör dig, det vill säga om vi har uppgifter om dig registrerade, i vilket syfte, varifrån vi har fått dem och till vem de har lämnats ut. Du har dessutom alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

Personuppgiftslagen på riksdagen.se