Examination

Vad gäller om examination vid universitet och högskola?

Många av de frågor om examination som vi tar upp här finns även i rapporten Rättssäker examination:

Rättssäker examination