Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Tillsynsbesök

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför tillsynsbesök vid några universitet och högskolor varje år. Det gör vi för att kontrollera att de följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Varje besök resulterar i en rapport.

Läs mer om tillsynsbesöken vid respektive högskola:

Se även tidigare tillsynsrapporter »

Erfarenheter från tidigare tillsynsbesök - en vägledning 

UKÄ har gjort en sammanställning av erfarenheterna från de tillsynsbesök som Högskoleverket genomförde 1998-2012 (UKÄ inledde sin verksamhet 2013 och övertog då tillsynsuppgiften från Högskoleverket). Tanken är att sammanställningen ska kunna användas som en vägledning för universitet och högskolor inom ett antal viktiga områden, bland annat studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, studentärenden samt möjligheten till insyn i högskolans verksamhet.

Till rapporten Högskolans regler i praktiken »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen