Våra tillsynsbeslut

UKÄ:s beslut i tillsynsärenden ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

Om man anser att ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel kan man anmäla det till oss på UKÄ. Vi avslutar alla anmälningar med ett tillsynsbeslut. I beslutet kan vi rikta kritik mot universitetet eller högskolan. 

Beslut i tillsynsärenden

Äldre tillsynsbeslut från Högskoleverket hittar du i Högskoleverkets publikationsarkiv.