Våra tillsynsbesök & publikationer

UKÄ kontrollerar att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Vi gör bland annat ett antal tillsynsbesök ute på universitet och högskolor varje år.

Rapporter från våra tillsynsbesök och andra rapporter från vår juridiska tillsynsverksamhet