Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Internationellt samarbete om utbildningskvalitet

Många studenter både studerar och arbetar i andra länder än sitt eget hemland. Det främsta målet med den så kallade Bolognaprocessen är att skapa större rörlighet för studenter och arbetssökande akademiker i Europa.

Därför är det viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) deltar aktivt i det internationella samarbetet om utvärdering av högre utbildning, framför allt inom Europa.

Flera olika samarbetsorganisationer

Samarbetet sker främst inom ramen för ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education), ECA (The European Consortium for Accreditation in higher education) och det nordiska nätverket NOQA (Nordic Quality Assurance Network in Higher Education), men även inom INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education).

Det nordiska nätverket NOQA:s senaste projekt och rapport rör kvalitetssäkring av gemensamma nordiska masterprogram. Läs mer om denna och tidigare rapporter på NOQA:s webbplats via länken nedan.

Ömsesidiga kriterier

Organisationen ENQA fick i uppdrag att inom ramen för Bolognaprocessen utarbeta ömsesidigt accepterade kriterier och metoder för kvalitetssäkring. Vid det ministermöte som hölls i Norge 2005 kom de medverkande länderna överens om att anta ENQA:s förslag på standarder och riktlinjer, framtagna i samarbete med intresse­organisationerna EUA (European University Association), ESU (European Students Union) och EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).

En reviderad version av riktlinjerna har nu tagits fram. De reviderade riktlinjerna kommer att diskuteras och föreslås bli gällande vid nästa ministermöte som äger rum i Armenien i maj 2015.

Utvärderingsorgan i de övriga nordiska länderna

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen