Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Metoden för att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete kommer att testas i en pilotstudie som startar i december 2016.

Dessa lärosäten ingår:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Urvalet har gjorts utifrån lärosätenas profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning. De lärosäten som får omdömet Godkänt i pilotstudien kommer inte att granskas igen inom sexårscykeln 2017-2022. Om ett lärosäte inte får godkänt kommer det däremot att ingå i de ordinarie granskningarna.

De fyra lärosätena kommer att genomgå en komplett granskning.

Vägledning för lärosäten och bedömare

Ta del av UKÄ:s vägledning som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Vägledning för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete »PDF

Viktiga datum

1 december 2016: Pilotutvärderingen startar (upptaktsmöte med berörda lärosäten)

2 december 2016: Upptaktsmöte med studentkårer

25 februari 2017: Lärosätena ska ha skickat in sina självvärderingar

Mars/april 2017: Webbintervjuer

Maj/juni 2017: Platsbesök

Oktober 2017: Bedömargruppens yttranden på delning till lärosätena

Senhöst 2017: Pilotutvärderingarna är klara och UKÄ fattar beslut.

När pilotstudien har avslutats kommer metoden vid behov att justeras.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen