Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Tidsplan för granskningar 2017-2022

Se en preliminär tidsplan för granskningar som UKÄ kommer att genomföra inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Tidsplan för granskningar 2017-2022 »PDF

Planen är preliminär och kan komma att justeras om vi till exempel får andra uppdrag som i dagsläget inte är kända. Planerade granskningar kan alltså behöva skjutas på eller ställas in.

När granskningarna kommer att påbörjas under respektive år kommer UKÄ att meddela senare. För år 2017 finns uppgifter om vilka universitet och högskolor som är berörda vid respektive granskning. Dessa uppgifter finns ännu inte för perioden 2018 och framåt.

Granskningar av lärosätets kvalitetssäkringsarbete

Enligt uppdrag från regeringen ska samtliga lärosätens kvalitetssäkringsarbete granskas under en sexårsperiod, totalt 48 lärosäten. Fyra lärosäten ingår i pilotutvärderingen 2017. Därefter granskas de övriga lärosätena under en femårsperiod, det vill säga åtta till nio lärosäten per år under åren 2018-2022.

Utbildningsutvärderingar

UKÄ ska enligt regeringen prioritera legitimationsutbildningar i de utbildningsutvärderingar som ska göras under perioden. Det omfattar lärarutbildningar och vårdutbildningar. Vi kommer dessutom att granska ett stort antal forskarutbildningar. Utbildningar på forskarnivå utvärderades inte under det förra kvalitetssäkringssystemet 2011-2014. Utöver detta är det möjligt att ytterligare utbildningsutvärderingar görs om UKÄ på något sätt blivit uppmärksammad på ett behov av granskning av en
speciell utbildning.

Samtliga lärarutbildningar kommer att granskas under den kommande sexårsperioden, det vill säga utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. För ämneslärarutbildningarna kommer ett urval av ämnen att granskas (svenska, matematik, samhällskunskap, idrott och hälsa, musik, bild och dans).

De yrkesutbildningar inom vårdområdet som UKÄ planerar att utvärdera är läkarutbildningar,sjuksköterskeutbildningar och ett urval inriktningar av
specialistsjuksköterskeutbildningar.

Tematiska utvärderingar

UKÄ genomför under 2016–2017 en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling. Vi planerar att göra ytterligare en eller två tematiska utvärderingar under sexårsperioden. Vilka teman som kommer att granskas är i nuläget inte bestämt. Samtliga lärosäten berörs av de tematiska utvärderingarna.

Examenstillståndsansökningar

Ansökningarna prövas av UKÄ när de kommer in till oss. För att bättre kunna planera arbetet och även få till en effektivare prövningsprocess ombeds
lärosätena att skicka in sina ansökningar senast den 15 mars eller den 15
oktober varje år.

Lärosätenas förkortningar

I tidsplanen anges lärosätenas förkortningar. Här ser du en förteckning över förkortningarna.

Statliga lärosäten:

Blekinge tekniska högskola (BTH)
Försvarshögskolan (FHS)
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet (GU)
Högskolan i Borås (HB)
Högskolan Dalarna (HDA)
Högskolan i Gävle (HIG)
Högskolan i Halmstad (HH)
Högskolan Kristianstad (HKR)
Högskolan i Skövde (HS)
Högskolan Väst (HV)
Karlstads universitet (KAU)
Karolinska institutet (KI)
Konstfack (KF)
Kungl. Konsthögskolan (KKH)
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)
Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet (LIU)
Linnéuniversitetet (LNU)
Luleå tekniska universitet (LTU)
Lunds universitet (LU)
Malmö högskola (MAH)
Mittuniversitetet (MIU)
Mälardalens högskola (MDH)
Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
Stockholms universitet (SU)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola (SH)
Umeå universitet (UMU)
Uppsala universitet (UU)
Örebro universitet (ORU)

Enskilda lärosäten:

Beckmans Designhögskola (BDH)
Chalmers tekniska högskola (CTH)
Ericastiftelsen (ES)
Ersta Sköndal högskola (ESH)
Gammelkroppa skogsskola (GSS)
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
Högskolan Evidens (EAB)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (HJ)
Johannelunds teologiska högskola (JTH)
Newmaninstitutet (NI)
Röda Korsets Högskola (RKH)
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB (SAPU)
Sophiahemmet Högskola (SHH)
Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm (SIKP)
Teologiska Högskolan Stockholm (THS)
Örebro Teologiska Högskola (ÖTH)

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen