Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Utvärdering av forskarutbildningar

I januari 2017 startar utvärderingarna av forskarutbildningen. Cirka en tredjedel av alla forskarutbildningar kommer att granskas inom en sexårsperiod.  

Informationsmöte november 2016

Den 15 november ordnade UKÄ ett webbsänt informationsmöte för lärosäten om utvärderingarna på forskarnivå. Mötet direktsändes via webben och fram till den 30 november kan du se en reprissändning av filmen. Under mötet kunde deltagarna ställa frågor via en chatt. Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och UKÄ:s svar.

Dokumentation från informationsmöte »

Vanliga frågor och svar »

Vägledning för lärosäten och bedömare

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå »PDF

Guidelines for evaluation of third-cycle programmes (in English) »PDF

Urval av utbildningar på forskarnivå

Det finns drygt 900 olika forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten. Dessa utbildningar spänner över en mängd forskningsämnen enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

Forskningsämnena (5-siffernivå) är indelade i 42 forskningsämnesgrupper (3-siffernivå) och sex forskningsämnesområden (1-siffernivå). De sex forskningsämnesområdena är:

 • naturvetenskap (1)
 • teknik (2)
 • medicin och hälsovetenskap (3)
 • lantbruksvetenskap (4)
 • samhällsvetenskap (5)
 • humaniora inklusive konstnärlig forskning (6)

För utvärdering av utbildning på forskarnivå har forskningsämnesgruppen konst (604) lyfts ut ur humaniora och bildar ett eget sjunde forskningsämnesområde.

Urvalsprinciper

UKÄ har eftersträvat att så långt som möjligt använda följande urvalsprinciper för utvärderingscykeln som startar 2017:

 • alla lärosäten som erbjuder utbildning på forskarnivå ska utvärderas med avseende på minst en utbildning.
 • minst en utbildning från vart och ett av de sju forskningsämnesområdena (se ovan) som ett lärosäte erbjuder utbildning på forskarnivå inom bör utvärderas.
 • alla utbildningar inom utvalda forskningsämnen ska utvärderas för att möjliggöra en nationell lägesbild.

Läs mer om hur utbildningsutvärderingar går till »

Forskarutbildningar som utvärderas 2017

Se de forskningsämnen inom vilka utbildningar på forskarnivå som kommer att utvärderas i den första omgången med start 2017 »PDF

Samtliga utbildningar på forskarnivå (både generell och konstnärlig doktorsexamen) som lärosätena klassar inom ovanstående forskningsämneskoder, och som inte har ett nedläggningsbeslut senast 15 november 2016, kommer att ingå i utvärderingarna som startar 2017. I de fall ett lärosäte klassar en utbildning på forskarnivå inom två eller flera forskningsämneskoder, varav minst en kod motsvarar något av de forskningsämnen som ska utvärderas, avgör UKÄ i dialog med lärosätet om och i vilken gruppering utbildningen ska ingå i utvärderingen.

Viktiga datum


2016

9-16 december: Utvärderingar startar inom

 • pedagogik
 • psykologi
 • tillämpad psykologi
 • arkitektur
 • konstvetenskap
 • nationalekonomi
 • annan veterinärmedicin
 • datavetenskap
 • textil-, gummi och polymermaterial
 • energisystem 
 • historia,
 • teknikhistoria
 • etik
 • religionshistoria

Upptaktsmöten för berörda lärosäten kommer att hållas i Stockholm i december.

Senast 12 veckor efter upptaktsmötet ska lärosätet skicka in en självvärdering.

2017

Våren 2017: Bedömarna går igenom självvärderingar och övriga underlag.

Sen vår/tidig höst 2017: Intervjuer med lärosätesrepresentanter och doktorander.

Höst 2017/början 2018: Utvärderingarna är klara och UKÄ fattar beslut.

Pilotutvärdering av forskarutbildning

Våren 2016 avslutades en pilotutvärdering av forskarutbildning. Den modell som användes i pilotomgången ligger helt i linje med det nya kvalitetssäkringssystemet. Syftet med pilotomgången var att testa hur väl metoden fungerar på såväl små som stora utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning. Dessutom ingår några tvär- och/eller mångvetenskapliga utbildningar.

Beslut maj 2016: pilotutvärdering

Göteborgs universitet

Musikalisk gestaltningPDF


PsykologiPDF

Högskolan i Gävle

EnergisystemPDF

Högskolan Väst

Informatik inriktning mot AILPDF

Linköpings universitet

Tema teknik och social förändringPDF

Lunds universitet

ReligionshistoriaPDF

Mälardalens högskola

DatavetenskapPDF

Stockholms universitet

BiokemiPDF

Uppsala universitet

EngelskaPDF

Örebro universitet

Medicinsk vetenskapPDF


 Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen