Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Utvärderingar 2011-2014

Under åren 2011-2014 utvärderade UKÄ (och föregångaren Högskoleverket) kvaliteten på 2 000 högskoleutbildningar. Över 1 300 externa bedömare har varit anlitade av UKÄ.

En viktig utgångspunkt i regeringens uppdrag var att utvärderingarna i denna fyraårsperiod skulle fokusera på resultat, det vill säga hur väl utbildningen uppfyllde kraven i examensbeskrivningarna och i högskolelagen. Ett av underlagen som utvärderades var slumpmässigt utvalda examensarbeten.

Utbildningarna fick ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Utbildningar med det högsta omdömet fick en extra kvalitetspeng av regeringen. De utbildningar som bedömdes ha brister följdes upp av UKÄ efter ett år. Om bristerna inte hade rättats till drogs examenstillståndet in.

Se resultaten från utvärderingarna 2011-2014 i databasen Resultatsök »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i rapporterna:

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014 »PDF

Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet 2014-2017 »PDF

Analyser av resultaten

I en serie analyser och rapporter har UKÄ undersökt olika frågeställningar för att få en bredare bild av utvärderingssystemet 2011-2014 men också av svensk högre utbildning. Det handlar bland annat om studenternas bakgrund, i vilken mån utvärderingarna varit kvalitetsdrivande, genusperspektiv samt tvärvetenskapliga utbildningar.

Utvärderingarna i antal och procent

Diagrammen nedan visar att av de 2092 utvärderade utbildningarna har 354 (17%) fått omdömet bristande kvalitet. 1242 utbildningar (59%) har i sin tur fått omdömet hög kvalitet medan 298 utbildningar (14%) fått omdömet mycket hög kvalitet.

Diagrammen visar även att 155 utbildningar (7%) har fått omdömet hög kvalitet efter uppföljning medan 43 utbildningar (2%) har lagts ner av lärosätena själva.

Observera att siffrorna är en ögonblicksbild som kommer att förändras. Detta eftersom alla uppföljningar inte är genomförda ännu. Siffrorna är hämtade den 27 oktober 2014.

Utvärderingarna i antal

Utvärderingarna i procent

Sammanställning över uppföljda utbildningar

Här kan du se hur många utbildningar inom en utvärdering som har blivit uppföljda (efter att ha fått omdömet bristande kvalitet) och vad resultatet efter uppföljningen blev.

* Alla uppföljningsbeslut inom denna utvärdering är inte tagna ännu vilket betyder att siffrorna kommer att förändras.

Utvärdering

Totalt antal utbildningar i utvärderingen

Totalt antal bristande i samband med utvärderingen

Antal utbildningar med hög kvalitet efter uppföljning

Antal indragna examenstillstånd efter uppföljning

Antal utbildningar som lagts ned av lärosätet

Afrikanska och orientaliska språk

6

1

1

0

0

Allmän språkvetenskap och lingvistik

6

1

1

0

0

Antropologi och etnologi

18

4

4

0

0

Apotekarexamen

3

1

1

0

0

Arbetsliv och hälsa m.fl.

7

3

3

0

0

Arbetsterapeutexamen och arbetsterapi

20

2

2

0

0

Arbetsvetenskap

11

1

1

0

0

Arkeologi, antikens kulturer och kulturvård

21

6

5

0

1

Arkitektexamen

24

00

Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

11

3

3

0

0

Barnmorskeexamen

18

3

 3

0

0

Bio-kemi-miljö-energiteknik

50

12

10

0

2

Biologi

42

6

3

0

3

Biomedicin

21

12

10

0

2

Biomedicinsk analytikerexamen

9

2

2

0

0

Biomedicinsk laboratorievetenskap

14

3

2

1

Data-IT-medieteknik

85

32

28

0

4

Ekonomisk historia

9

1

1

0

0

Engelska

33

14

14

0

Farmaci

18

9

9

0

0

Film, mode, konst, musik, teatervetenskap

41

8

5

0

3

Finsk-ugriska språk

3

1

1

0

0

Filosofi

18

1

1

0

0

Folkhälsovetenskap

23

7

4

0

3

Fri konst

12

1

1

0

0

Fysik

20

6

6

0

0

Företagsekonomi

67

25

22

0

3

Geografi, kulturgeografi, geovetenskap

48

7

4

0

3

Historia

29

3

3

0

Idéhistoria

8

00

Idrottsvetenskaper

13

2

2

0

0

Industriell ekonomi

35

19

12

2

5

Informatik

25

2

2

0

0

Jord, skog och trädgård

15

1

1

0

Journalistik

10

5

4

1

Kemi

29

7

6

1

Klassiska språk

4

2

2

0

0

Konsthantverk och design

21

7

6

0

1

Kostvetenskap, nutrition och dietistexamen

11

3

3

0

0

Kulturvetenskapliga utbildningar

9

00

Lantbruk och djur

7

1

1

0

0

Litteraturvetenskap

27

5

5

0

0

Läkarexamen

12

6

6

0

0

Länderstudier

8

2

2

0

0

Maskinteknik

83

23

16

1

6

Matematik och matematisk statistik

30

5

4

0

1

Media och designutbildningar

27

5

5

0

0

Medie- och kommunikationsvetenskap

26

7

5

0

2

Militärvetenskapliga utbildningar

3

1

1

0

0

Miljövetenskap

39

8

8

0

0

Musik

8

0

 

 

0

Nationalekonomi

45

14

12

2

Odontologi

26

11

10

0

1

Omvårdnad omvårdnadsvetenskap

29

5

5

0

0

Optikerexamen, optometri

5

3

3

0

0

Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap

57

18

15

0

3

Psykologi, psykologexamen

40

6

5

1

Psykoterapeut

13

7

5*

 

 

Radiografiutbildningar

15

2

2

0

0

Religionsvetenskap och teologi

39

9

9

0

0

Retorik

4

1

1

0

Romanska språk

21

1

0

0

1

Rättsvetenskap, juristexamen

33

7

4

0

3

Samhällsbyggnad

50

12

8

0

4

Scenisk gestaltning

14

2

2

0

0

Sjuksköterskeexamen

24

2

2

0

0

Sjöfart

6

00

Socialt arbete och socionomexamen

46

15

14

0

1

Sociologi

42

13

11

0

2

Specialistsjuksköterskeexamen

105

73

64

3

6

Specialpedagogik, speciallärarexamen

25

8

5

2

1

Statistik

13

4

4

0

0

Statsvetenskap, statskunskap (inklusive freds- och konfliktstudier samt utvecklingsstudier)

74

21

21

0

0

Studie-och yrkesvägledarexamen

3

0

 

 

Svenska och nordiska språk

25

3

3

0

0

Teknisk fysik och elektroteknik

61

12

9

0

3

Turismvetenskap och närliggande huvudområden

17

8

6

2

Tyska

12

1

1

0

0

Översättning

7

1

1

0

Utvärdering av enstaka kurser

Universitetskanslersämbetet utvärderade 2011-2014 även så kallade enstaka kurser (tidigare "uddakurser") för att bedöma om de är högskolemässiga. Dessa typer av fristående enstaka kurser omfattas inte av kursfordringarna för någon examen. De ingår inte i ett utbildningsprogram och fångades därför inte upp i UKÄ:s ordinarie kvalitetsutvärderingssystem.

Granskning av enstaka kurser 2014 »
Granskning av enstaka kurser 2013 (reviderad 2014) »
Granskning av enstaka kurser 2012 »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Granskning av enstaka kurser 2011 »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen